top of page
Grindpalen

Grindpalen (vertikale drainage)

Bij gronden waar een ondoorlatende laag zit, waardoor het oppervlakte
water moeilijk wegtrekt en de bovengrond snel verzadigd kunnen grindpalen
een oplossing. Er worden grindpalen door de ondoorlaatbare grondlaag geplaatst zodat het oppervlakte water langs deze weg in de ondergrond kan..

AQUA-VRIJSEN BIEDT EEN OPLOSSING VOOR GRONDWATERPROBLEMEN VOOR ZE ZICH VOORDOEN!

bottom of page