Droogzuiging = drainage = grondwaterverlaging = bemaling

WAT: Tijdelijk grondwater verlagen om werken uit te voeren.
Bijvoorbeeld voor kelders, funderingen, rioleringswerken, regenwaterputten, ... .
De droogzuiging dient het waterpeil te verlagen voor, tijdens, tot de werken gedaan zijn.

VOOR WIE: Particuliere woningen, zwembaden, aannemers,
wegeniswerken, industriële gebouwen, ...

PRIJZEN: Zijn afhankelijk van de ondergrond en
de grote van de tijdelijke grondwaterverlaging

Doe hier uw prijsaanvraag

Meer informatie over grondwaterverlaging door Aqua-Vrijsen? Neem dan CONTACT met ons op en stel ons al uw vragen, ook over onze andere diensten of vraag een offerte aan!